Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Hodgkins lymfom

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-09-10.

Standardiserat vårdförlopp maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser