Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska Lymfomregistret

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 %

Täckningsgrad behandlingsblankett 1 år efter diagnos

≥ 80 %

Täckningsgrad för inrapporterad uppföljningsblankett

≥ 80 % 2 år efter diagnos

Andel som fått PET DT utförd som led i stadieindelningen

≥ 95% för patienter < 60 år

≥ 75% för patienter ≥ 60 år

Andel som fått PET DT utförd som interims FDG-PET (efter kur 2) för avancerade stadier (IIB-IV)

≥ 95% för patienter < 60 år

Andel patienter med återfall efter behandling med 20 Gy för klassiskt Hodgkins lymfom, låga stadier (IA–IIA)

Mindre eller lika stor andel med återfall som efter behandling med 30 Gy för klassiskt Hodgkins lymfom, låga stadier (IA–IIA)*

Progressionsfri överlevnad efter 3 år för avancerade stadier (IIB–IV, åldersintervall: 18–79 år) diagnostiserade efter 2017-05-30

≥ 85 % för patienter behandlade med ABVD**

≥ 85 % för patienter behandlade med AVD**

≥ 68 % för patienter behandlade med BEACOPP**

Total överlevnad 5 år efter diagnos för patienter mellan 18-65 år med nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom diagnostiserade efter 2017-05-30

≥ 95 %***

≥ 85 % för stadium IIB–IV***

Tid från remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom****

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling

≥ 5 %

Andel patienter med kirurgisk biopsi utförd för diagnostik (gäller ej för patienter med enbart mediastinal sjukdom)

≥ 75 %

*Samma tidsperiod för båda populationerna avses.

**Lika bra eller bättre än resultaten i RATHL-studien 35.

***Likvärdig med tidigare publicerade data 139.

****Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.