Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska Lymfomregistret

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 %

Täckningsgrad för behandlingsblankett inom 1 år efter diagnosdatum

≥ 80 %

Täckningsgrad för inrapporterad uppföljningsblankett

≥ 80 % 3 år efter diagnos

≥ 95 % 5 år efter diagnos (då avslutande kontroll görs)

Andel patienter med återfall efter behandling med 20 Gy för klassiskt Hodgkins lymfom, låga stadier (IA–IIA)

Mindre eller lika stor andel patienter med återfall som efter behandling med 30 Gy för klassiskt Hodgkins lymfom, låga stadier (IA–IIA)*

Progressionsfri överlevnad efter 3 år för avancerade stadier (IIB–IV, åldersintervall: 18–79 år) diagnostiserade efter 2017-05-30

≥ 85 % för patienter behandlade med ABVD**

≥ 85 % för patienter behandlade med AVD**

≥ 68 % för patienter behandlade med BEACOPP**

Överlevnad 5 år efter diagnos för patienter med nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom diagnostiserade efter 2017-05-30

≥ 95 %***

≥ 85 % för stadium IIB–IV***

Tid från remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom****

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling

≥ 10 %

Andel patienter med kirurgisk biopsi utförd för diagnostik

≥ 75 %

*Samma tidsperiod för båda populationerna avses.

**Lika bra eller bättre än resultaten i RATHL-studien (Johnson et al., 2016).

***Likvärdig med tidigare publicerade data (Molin et al., 2017).

****Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.

Nästa kapitel
22 Referenser