Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Matstrups- och magsäckscancer

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-11-21.

Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser