Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

19.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.  

19.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • David Borg, Doktorand, Bitr. Överläkare, Onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Anders Edebo, Med Dr, Överläkare, Kirurg, SU-Sahlgrenska, Göteborg
 • Ingvar Halldestam, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
 • Jakob Hedberg, Docent, Överläkare, Kirurg, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala
 • Michael Hermansson, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund, (Ordförande)
 • Pernilla Lagergren, Professor, Leg Sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Bengt Wallner, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
19.3

Adjungerade författare

Version 2019

 • Oskar Åkesson, doktorand, specialistläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Fredrik Swahn, Med Dr, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Magdalena Häggström, Överläkare, Radiolog, Skånes Universitetssjukhus
 • Irina Savitcheva, Med Dr, Överläkare, Radiologi och Nukleramedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Marina Assarsson, Överläkare, Radiolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
19.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramgruppens medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av vårdprogarmgruppens jävsdeklarationer, går att få från Regionalt Cancercentrum Norr.

19.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Michael Hermansson till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • NVP Cancerrehabilitering, Ordförande Gunnar Ekerdal
 • Patient-och närståenderådet, PNP-rådet, RCC Väst
 • Svensk Kuratorsförening
 • SFÖAK
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Regional medicinsk programgrupp, sydöstra sjukvårdsområdet
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk sjuksköterskeförening 
 • Svensk förening för allmänmedicins
 • Svensk förening för palliativ medicin 
 • För Svensk Onkologisk Förening 
 • Svensk Förening för Medicinsk 
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Styrelsen för palliativ omvårdnad 
 • Läkemedelsindustriföreningen 

En sammanställning av de inkomna synpunkterna från remissrunda gjordes. Utifrån dessa synpunkter har vårdprogramet reviderast och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkans

Nästa kapitel
Bilaga 1. Koncept för tidig återhämtning