Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogrammets huvudsakliga mål är att: 

  • Vara ett stöd i handläggningen av patienter med esofagus- och ventrikelcancer för olika professioner i behandlingsteam på region-, läns- och länsdelssjukhus. 
  • Vara ett stöd för personal i primärvården. 
  • Definiera vad som anses vara standard i utredning, behandling och uppföljning av patienter med esofagus- och ventrikelcancer och på så sätt vara ett underlag för beslutsfattare inom sjukvården inför strategiska beslut. 
  • Kunna användas för personer under utbildning som vill få en översiktlig bild av dessa diagnoser och som en ingång för vidare studier.