Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Tid från remiss skickats till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom*

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling.

≥ 5 %

Andel med benmärg (biopsi och aspirat) som diagnostiskt metod för att ställa diagnos vid anmälan

≥ 95 %

* Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling.

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.