Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Screening

Eftersom WM är en ovanlig sjukdom är risken för den enskilda individen mycket låg. Därför bedöms att riktad screening inte behöver göras.

Nästa kapitel
7 Ärftlighet