Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Patienter med WM bör utredas, behandlas och följas vid hematologisk klinik eller invärtesmedicinsk klinik. I det senare fallet av hematolog eller hematologiskt inriktad invärtesmedicinsk specialist/blivande specialist. Vid behov måste andra specialister konsulteras för t ex ÖNH-undersökning, ögonundersökning.

Enheten ska ha:

  • minst en specialist i hematologi eller lymfomonkologi
  • möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger
  • organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar; dessa patienter ska kunna vårdas i isoleringsrum
  • tillgång till intensivvård
  • etablerad samverkan med infektionsspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår cytostatikabehandling
  • resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten
  • hög andel sjuksköterskor med längre erfarenhet av cytostatikabehandling
  • tillgång till rehabiliteringsteam
  • möjlighet till diagnostisk konferens med hematopatolog
  • resurser för att kunna delta i, eller remittera till, kliniska läkemedelsprövningar, patientnära vårdforskning samt nationell biobank.

I undantagsfall kan uppföljning ske i primärvården, gäller särskilt äldre patienter eller dem med samsjuklighet.

Stamcellstransplantationer görs i regel på universitetssjukhus.