Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Detta är det tredje nationella vårdprogrammet för kolorektalcancer och innebär en uppdatering både vad gäller medicinskt innehåll och vårdprogrammets struktur.

Målet med vårdprogrammet är att uppnå en jämlik vård av hög kvalitet i hela landet oavsett bostadsort, kön eller socioekonomiskt status. Detta innebär att samtliga patienter med kolorektalcancer bör få vård som ger bästa möjlighet till bot när detta är möjligt samt god palliativ vård när bot inte är möjlig. Vårdprogrammet ska vara ett stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i strävan att uppnå dessa mål.

Rapporterna (årsrapporter samt onlinerapporter) från kolorektalcancerregistret ger en indikation på hur väl dessa mål uppnås i olika delar av landet.