Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande: Bärbel Jung

RCC Norr: Håkan Olsson till och med mars 2021, därefter Andreas Söderström

RCC Stockholm-Gotland: Annika Sjövall, från oktober 2020 även Ulf Gustafsson

RCC Syd: Jakob Eberhard, Birger Pålsson

RCC Sydöst: Mats Persborn till februari 2021, därefter Jakob Hager

RCC Väst: Dan Asplund, Mattias Prytz, Susanne Ottosson

RCC Mellansverige: Kenneth Smedh till maj 2021, därefter Åsa Collin

Ansvarig patolog: Richard Palmqvist

Ansvarig radiolog: Lennart Blomqvist

Ansvarig strålonkolog: Anders Johnsson

Omvårdnadsansvarig: Fotini Koutakis Wolin till april 2021, därefter vakant

Adjungerad onkolog: Bengt Glimelius

24.2

Författare

Bärbel Jung, med dr, överläkare, kirurgkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Anders Johnsson, professor, överläkare, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus

Andreas Pischel, med dr, överläkare, specialist i invärtesmedicin och gastroenterologi och hepatologi, Sektion för Gastroenterologi, Sahlgrenska universitetssjukhus

Anna Martling, professor, Karolinska Institutet

Annika Sjövall, docent, överläkare, Kolorektalcancerflödet, Karolinska universitetssjukhuset

Antoni Zawadzki, med. dr, överläkare, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

Bengt Glimelius, senior professor, överläkare, Uppsala

Birger Pålsson, docent, överläkare, kirurgkliniken, FoUU, Kronoberg, RCC Syd

Björn Olsson, med dr, överläkare, medicinsk rådgivare, Regionalt Cancercentrum Syd.

Calin Radu, med dr, överläkare, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset

Caroline Staff, med. dr, överläkare, St. Görans Sjukhus

Dan Asplund, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Daniel Rydbeck, specialistläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Eva Angenete, professor, överläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Eva Greus, kontaktsjuksköterska, stomiterapeut, Kirurgcentrum Region Västerbotten, Skellefteå

Eva Haglind, fd adjungerad professor, överläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Fredrik Hopfgaren, patientrepresentant, Mag- och tarmförbundet

Fotini Koutakis Wolin, onkologisjuksköterska/kontaktsjuksköterska, onkologkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad

Gustav Silander, överläkare, cancergenetiska mottagningen, Regionalt Cancercentrum Norr, Norrlands universitetssjukhus

Henrik Iversen, docent, överläkare, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset

Håkan Olsson, överläkare, kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus

Ingrid Ljuslinder, överläkare, cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus

Ingvar Syk, professor, överläkare, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

Jakob Eberhard, docent, överläkare, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus

Jenny Drott, med. dr, specialistsjuksköterska, kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Jennifer Park, med. dr, specialistläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

Joakim Folkesson, docent, överläkare, verksamhetsområde kirurgi, Akademiska sjukhuset

Katrine Riklund, professor, radiolog, Norrlands universitetssjukhus

Kenneth Smedh, adj. professor, överläkare, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Lars Agreus, professor emeritus, Karolinska Institutet, distriktsläkare, Öregrunds VC, Praktikertjänst AB

Lena Söderqvist, sjuksköterska, samordnande kontaktsköterska inom tjock- och ändtarmscancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset

Lina Hellman, överläkare, kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Louis Banka Johnson docent, överläkare, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

Maria Albertsson, professor, överläkare, Linköping

Maria Gustafsson-Liljefors, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Martin Nilsson, med dr, specialistläkare, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus

Mikael Hellström, professor, radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Niklas Zar, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Patricia Maldonado Valdivieso, specialistläkare, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

Per Sandström, professor, kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Peter Nygren, professor, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset

Richard Palmqvist, professor, patolog, Norrlands universitetssjukhus

Stefan Skullman, docent, överläkare, kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus

Torbjörn Swartling, med dr, överläkare, kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

24.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum norr.