Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Gallblåse- och gallvägscancer

Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-09-10.

Standardiserat vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång

Det standardiserade vårdförloppet är fastställt av RCC i samverkan 2018-09-11.

Kortversion och kodningsvägledning hittar du på cancercentrum.se

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.