Till sidinnehåll

Uppföljning och behandling av återfall

Uppföljning och behandling av återfall behandlas i kapitel 9 Primär behandling.