Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Sedan 2009 registreras gallvägscancer i Svenska registret för cancer i lever och gallvägar (SweLiv), ett kvalitetsregister som använder sig av en webbaserad plattform (informationsnätverk för cancer, INCA). Täckningsgraden gentemot cancerregistret är > 90 %. Inrapporterande kliniker kan följa enhetens resultat och ledtider när man är inloggad. Registret ska innehålla kvalitetsindikatorer, relevanta variabler och identifiera förbättringsbehov, varför innehåll i vårdprogram och register samverkar. Årsrapporter, onlinerapport och mer information finns via Cancercentrums webbplats