Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

Sedan november 2017 är kurativt syftande behandling vid perihilär gallgångscancer centraliserad till Sahlgrenska och Karolinska. Beslutet om nationell nivåstrukturering har fattats av RCC i samverkan. Varje vecka genomförs nationell konferens för fall som är aktuella, enligt bedömning vid regional behandlingskonferens. 

 

Nästa kapitel
18 Kvalitetsindikatorer och målnivåer