Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Sedan november 2017 är kurativt syftande behandling vid perihilär gallgångscancer centraliserad till Sahlgrenska och Karolinska. Beslutet om nationell nivåstrukturering har fattats av RCC i samverkan. Varje vecka genomförs nationell konferens för fall som är aktuella, enligt bedömning vid regional behandlingskonferens.