Till sidinnehåll

Bilaga 1. Farmakologiskt behandlingsförslag vid klåda

Kolestyramin (Questran) minskar gallåterupptaget i tunntarmen och kan fungera förutsett att gallvägshindret inte är totalt. Relativt stora doser krävs med en dos om 4 g före respektive efter frukost och ytterligare en dos under dagen. Gastrointestinala biverkningar och obehaglig smak begränsar användandet.

Antihistaminer med sederande effekt som Atarax (hydroxyzin) 10–25 mg x 2–3 eller 10–30 mg till natten eller Nozinan (levomepromazin) 6–25 mg till natten kan ge lindring. Däremot anges Tavegyl inte ha effekt.

Kortikosteroid systemiskt kan prövas företrädesvis vid utbredd tumörväxt då det också har andra positiva effekter.

Antidepressivum (SSRI) i form av Sertralin 50–100 mg x 1 och Paroxetin 5–20 mg har haft effekt i studier medan Citalopram och Fluoxetin inte haft det.

Opioidantagonister Naloxon (injektion subkutant/intravenöst) och Naltrexon (peroralt) kan ha effekt under förutsättning att patienten inte behandlas med opioid. Utförlig doseringsanvisning finns i Palliative Care Formulary.

Rifampicin i dos 75–600 mg/dygn kan användas som altetnativ, men läkemedelsinteraktioner och risk för leverskada behöver beaktas http://www.palliativedrugs.com/