Till sidinnehåll

Bilaga 2. Aktuella omvårdnadsdiagnoser genom sjukdomsförloppet

… enligt definition NANDA-I ("NANDA-international, Omvårdnadsdiagnoser – definition och klassifikation 2012-2014, Studentlitteratur 2013, översättning Jan Florin,").

Kapitel 10 Egenvård

00162 Potential för förbättrad skötsel av egen hälsa

00182 Potential för förbättrad egenvård

00108-00110 Nedsatt egenvårdsförmåga (påklädning, personlig hygien, ätande, toalettbesök)

Kapitel 12 Understödjande vård

00002 Näringsintag: mindre än kroppsbehovet

00003 Risk för malnutrition: mer än kroppsbehovet

00015 Risk för förstoppning

00059 Sexuell dysfunktion

00065 Oro över egen sexualitet

00093 Fatigue/utmattningssyndrom

00126 Otillräcklig kunskap

00132 Akut smärta

00133 Kronisk smärta

00134 Illamående

00206 Risk för blödning

00005 Risk för instabil kroppstemperatur

00007 Feber

Kapitel 13 Rehabilitering

00158 Potential för förbättrad stresshantering

00163 Potential för förbättrad nutrition

00183 Potential för ökat välbefinnande

00185 Potential för ökat hopp

Kapitel 14 Psykosocialt omhändertagande

00071 Defensiv stresshantering

00072 Ineffektivt förnekande

00124 Känner hopplöshet

00125 Maktlöshet

00142 Risk för posttraumatiskt stressyndrom

00146 Ängslan/oro

00147 Dödsångest

00148 Rädsla

00152 Risk för maktlöshet

00214 Nedsatt välbefinnande

Kapitel 15 Omvårdnadsaspekter

00004 Risk för infektion

00025 Risk för vätskebalansrubbning

00028 Risk för dehydrering

00032 Ineffektivt andningsmönster

00039 Risk för aspiration

00100 Försenad postoperativ återhämtning

00109 Nedsatt rörlighet

00178 Risk för nedsatt leverfunktion

00179 Risk för instabilt blodsockervärde

00195 Risk för elektrolytbalansrubbning

00197 Risk för motilitetsrubbning i mag-tarmkanalen

00206 Risk för blödning

00210 Nedsatt förmåga till postoperativ återhämtning

001009 Fördröjd postoperativ återhämtning