Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

Nationellt vårdprogram indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2020-01-14.

Standardiserat vårdförlopp maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.