Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

28.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ola Lindén, ordförande, docent, överläkare, VO Hematologi Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ann-Sofie Johansson, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Birgitta Sander, professor, överläkare, Patologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Björn Wahlin, docent, överläkare, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Daniel Molin, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mats Hellström, docent, ST-läkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Eva Eriksson, leg. sjuksköterska, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ida Tufvesson, överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mariana Villegas Scivetti, överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikael Olsson, överläkare, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg

Anneli Gustavsson, Patientrepresentant, Lund

Kunskap har också inhämtats från Gunnar Juliusson och Hans Hagberg (hårcellsleukemi) samt från Christina Goldkuhl (radioterapi).

28.2

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

28.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Ola Lindén till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist- professions och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • AstraZeneca
 • Dietisternas riksförbund
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Medicinsk Radiologi
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC)
 • Patient- och närståenderåden RCC Väst, RCC Syd, RCC Norr
 • Roche
 • Sjuksköterskor i Cancervård
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för medicinsk genetik och genomik
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sveriges arbetsterapeuter

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s hemsida.