Till sidinnehåll

Termlista

Term

Förklaring

BFM-2004

intensiv regim ursprungligen framtagen för behandling av Burkitt

CD20-ak

Antikropp mot CD20

CHOEP

cyklofosfamid-doxorubicin-vinkristin-etoposid-prednison

CHOP

cyklofosfamid-doxorubicin-vinkristin-prednison

CR

komplett remission

CT

datortomografi

CTV

clinical target volume

DA-EPOCH

dosjusterad, långsamt infunderad CHOEP

DHAO eller DHAX

dexametason-högdoscytarabin-oxaliplatin

DHAP

dexametason-högdoscytarabin-cisplatin

exspektans

ett förhållningssätt till medicinska tillstånd där tid tillåts passera innan medicinska ingrepp eller terapi används

extranodal

utanför lymfkörtlar

FDG

fludeoxyglukos; positronstrålande socker

FLIPI

follicular lymphoma international prognostic index

FLIPI-2

follicular lymphoma international prognostic index-2

GMALL-B-ALL/NHL 2002

Intensiv regim ursprungligen framtagen för behandling av B-ALL och aggressiva B-cellslymfom

GMALT

gastriskt-MALT-lymfom

GTV

gross target volume

Hb

hemoglobinnivå i blod (mäts i gram per liter)

HCL

hårcellsleukemi

HCLc

klassisk hårcellsleukemi

HCLv

hårcellsleukemivariant

Hyper-CVAD/MA

Intensiv polykemoterapeutisk regim

IKE

ifosfamid-mesna-karboplatin-etoposid

IME

ifosfamid-mesna-metotrexat-etoposid

IMVP-16

samma som IME

LD

laktatdehydrogenas-nivå i blod

LPK

leukocytpartikelkoncentration i blod (mäts i antal per nanoliter)

MALT

extranodalt marginalzonslymfom (i mucosa-associerad lymfatisk vävnad)

MR

minor response

MZL

marginalzonslymfom

NMZL

nodalt marginalzonslymfom

PET/CT

positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi

PR

partiell remission

RIC

reducerad konditionering (vid allogen stamcellstransplantation)

R2

rituximab kombinerat med lenalidomid

R-kemo

rituximab kombinerat med cytostatikainnehållande behandling

SCT

stamcellstransplantation

SMZL

spleniskt marginalzonslymfom

tFL

transformerat follikulärt lymfom

TPK

trombocytpartikelkoncentration (mäts i antal per nanoliter)

UBT

Urea breath test