Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

22.1

Kvalitetsindikatorer som följs i MDS-registret

Kvalitetsindikator

Målnivå

Andel patienter med cytogenetisk analys vid diagnos.

> 90 %

Andel patienter < 70 år med transplantationsintention vid diagnos.

> 25 %

Andel överlevande patienter med IPSS högrisk och intermediär-2 ("Högrisk-MDS") ett år efter diagnos.

> 50 %

Andel patienter < 75 år med utförd NGS.

> 80 %

För närvarande är kvalitetsindikatorerna definierat som i tabellen ovan. Det är önskvärd att så många som möjligt gör NGS, då denna metod detekterar flera förändringar och ger mer information än traditionell cytogenetisk analys. Sannolikt vill kvalitetsindikatorerna ändras eftersom NGS-metoden blir mer etablerad.

22.2

Gemensamma kvalitetsindikatorer för samtliga delregister i Blodcancerregistret

Kvalitetsindikator

Målnivå

Andel patienter registrerade i INCA inom 3 månader.

> 70 %

Andel patienter registrerade i INCA inom 12 månader.

> 95 %