Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

  • Uppdatera och öka kunskapsnivån om CUP för att förbättra omhändertagandet av patienter med misstänkt eller bekräftad CUP-diagnos.
  • Skapa en strukturerad och individanpassad utredningsgång som tidigt beaktar det palliativa förhållningssättet.
  • Tydliggöra utredningsgången för att undvika både under- och överutredning.
  • Ge adekvata behandlingsrekommendationer.
Nästa kapitel
4 Bakgrund och orsaker