Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Patientinformation

Till dig som har fått diagnosen CUP- Cancer utan känd primärtumör

Vad betyder cancer utan känd primärtumör?

Att få denna diagnos betyder att undersökningar har visat att du har en spridning av cancer så kallade metastaser i din kropp. Däremot visar utredningen inte var i kroppen som cancern har börjat, det som kallas för primärtumör. Cancer utan känd primärtumör, CUP, är ett samlingsnamn för cancer som debuterar med metastaser och där man trots omfattande utredning inte kan fastställa ursprunget. Det är en ovanlig diagnos, bara 1–2 % av alla som drabbas av cancer faller får denna diagnos, vilket innebär cirka 800 fall per år i Sverige.

Varför kan man inte hitta primärtumören?

Det vet vi inte säkert men det finns olika teorier. Hos en del personer kan primärtumören vara för liten för att hitta. Din kropp kan ha övervunnit primärtumören men den hade redan hunnit sprida sig till andra delar i kroppen.

Det pågår forskning för att kunna förklara och förstå detta bättre.

Hur kan man behandla min cancer?

Olika typer av cancer behandlas på olika sätt och med olika mediciner. Problemet med att inte veta vilken sorts cancer som är ursprunget gör att det kan vara svårt att hitta rätt behandling. I vissa fall kan man ge bromsande behandling som hindrar att sjukdomen från att sprida sig ännu mer.

När man fått en spridd cancersjukdom är det oftast inte möjligt att bota sjukdomen. Så är det oavsett vilken sorts cancer man har.

Vad händer nu?

Din sjukdom har diskuterats på ett möte med olika läkare och sjuksköterskor, en så kallad multidisciplinär konferens. På detta möte har de olika specialisterna enas om ett förslag angående behandling av din sjukdom. Det kan innebära ett försök till bromsande behandling eller ytterligare utredning. Behandlingen kan också vara inriktad på att lindra symtom. Det innebär att man inte ger någon aktiv cancerbehandling, utan inriktar sig på att du skall må så bra som möjligt.

Tillsammans med dig och ev. dina närstående kommer det göras upp en plan för din vård och behandling som gör det lättare för dig att följa med i vad som skall hända och vem som har ansvaret just nu.

Din vård och behandling kommer att skötas av ett team som är specialiserade på den här typen av sjukdomar. Om det blir aktuellt med strålbehandling eller cellgifter så får du detta på ett sjukhus.

Vart kan jag vända mig?

Du kommer att bli erbjuden en kontaktsjuksköterska. Han eller hon är väl insatt i ditt fall och kan ge råd, stöd och förmedla kontakt med andra i teamet.

Att få den här typen av besked kan vara oerhört tungt för dig och dem som står dig nära. Alla reagerar olika och inget är rätt eller fel. Både du och dina närstående är välkomna att ha kontakt med kontaktsjuksköterskan och kuratorn. Det är också bra att ha med sig någon närstående vid besök hos läkare och annan sjukvårdspersonal. Du kommer att få telefonnummer till kontaktsjuksköterskan och kuratorn. Tveka inte att ringa vid minsta fråga eller fundering eller om du känner att du behöver prata.