Till sidinnehåll

Ärftlighet

Kunskapen kring genetiska och molekylära mekanismer vid peniscancer har ökat, men det finns i dag ingen evidens för ärftlig peniscancer 102. I den prospektiva Nordic Twin Study of Cancer (NorTwinCan) kunde ingen ärftlighet påvisas hos varken enäggs- eller tvåäggstvillingar 103.