Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

För palliativ vård hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.