Till sidinnehåll

Tumörutvärdering enligt GCIG: CA 125 och RECIST

Biokemisk komplett CA 125-respons enligt GCIG (kräver 3 prov):

Prov 1 ≥ 70 enh/ml och taget inom 2 veckor före cytostatikabehandling. Referensvärde.

Prov 2 < 35 enh/ml.

Prov 3 ≤ 110 % av prov 2 och taget ≥ 28 dagar efter prov 2.

Eventuella prover tagna mellan prov 2 och 3 får inte överstiga föregående prov med mer än 10 %.

Biokemisk partiell CA 125-respons enligt GCIG-kriterier (kräver 3 prov):

Prov 1 ≥ 70 enh/ml och taget inom 2 veckor före cytostatikabehandling. Referensvärde.

Prov 2 ≤ 50 % av prov 1.

Prov 3 ≤ 110 % av prov 2 och taget ≥ 28 dagar efter prov 2.

Eventuella prover tagna mellan prov 2 och 3 får inte överstiga föregående prov med mer än 10 %.

Provtagning för CA 125 inom 28 dagar från kirurgiskt ingrepp av pleura eller peritoneum är otillförlitligt [1].

Biokemisk progress/återfall enligt CA 125 för patienter med förhöjt CA 125 (≥ 70 enh/ml) före start av cytostatikabehandling som därefter normaliserats:

Prov 1 < 35 enh/ml (normalisering efter förhöjt värde).

Prov 2 ≥ 70 enh/ml, dvs. prov 2 är ≥ dubbla värdet för övre normalgräns.

Prov 3 ≥ 70 enh/ml och helst ≥ prov 2 (minst 1 vecka mellan provtagningarna).

Biokemisk progress enligt CA 125 för patienter med förhöjt CA 125 (≥ 70 enh/ml) före start av cytostatikabehandling som aldrig normaliserats:

Prov 1 = nadir-värdet.

Prov 2 ≥ fördubbling av nadir-värdet.

Prov 3 ≥ 90 % av prov 2 (minst 1 vecka mellan provtagningarna).

Biokemisk progress enligt CA 125 för patienter med CA 125 inom normalgräns före start av cytostatikabehandling måste vid förnyad provtagning ha minst fördubbling av övre normalgräns (≥ 70 enh/ml) vid två provtagningstillfällen, med minst 1 vecka mellan.

Tumörutvärdering med både RECIST 1.1 och CA 125

Bästa totala respons för patienter med initialt mätbar sjukdom och som är evaluerbara med CA 125 i serum.

Target

lesion

Nontarget

lesion

Ny

lesion

CA 125

Bästa totala

respons

CR

CR

Nej

Normal

CR

CR

Kvarvarande, ej PD

Nej

Ej PD

PR

CR

CR

Nej

PR

PR

CR

Ej evaluerad

Nej

PR

PR

PR

Ej evaluerad/Ej PD

Nej

Ej PD

PR

Ej evaluerad

Ej PD

Nej

PR

PR

PD enl. RECIST men med CA 125-respons > 28 dgr efter*

PR

SD

Ej PD

Nej

PR

PR

SD

Ej evaluerad/Ej PD

Nej

Ej PR/Ej PD

SD

PD enl. RECIST men med CA 125-respons ≤ 28 dgr efter*

PD

PD

Oavsett

Oavsett

Oavsett

PD

Oavsett

PD

Oavsett

Oavsett

PD

Oavsett

Oavsett

Ja

Oavsett

PD

Oavsett

Oavsett

Oavsett

PD

PD

Target lesion = mätbar lesion; Nontarget lesion = icke-mätbar lesion; CR = komplett respons; PR = partiell respons; SD = stabil sjukdom; PD = sjukdomsprogress
*PD enl. RECIST men med CA 125-respons > 28 dgr efter PD enligt RECIST 1.1 betraktas som PR enligt bästa respons, men om PD enligt RECIST är inom 28 dagar efter provtagningen för CA 125-respons bedöms bästa respons som PD.

Bästa totala respons för patienter utan initialt mätbar sjukdom och som är evaluerbara med CA 125 i serum.

CA 125

Nontarget lesion**

Ny lesion

Bästa totala respons

Respons och normalt CA 125

CR

Nej

CR

PR

Ej PD

Nej

PR

CA 125 < 35, men ej respons

Kvarvarande/Ej PD

Nej

SD

Ej PR/Ej PD

Ej PD

Nej

SD

PD

Oavsett

Oavsett

PD

Oavsett

Otvetydig PD

Oavsett

PD

Oavsett

Oavsett

Ja

PD

**Icke-mätbara lesioner inkluderar ascites och peritoneala förtjockningar.

Definition av tumörprogression efter primärbehandling vid äggstockscancer enligt förslag från GCIG [2].

 

GCIG-subgrupp

RECIST
Mätbar/icke-mätbar sjukdom

 

CA 125-DEFINITION PROGRESS/ÅTERFALL

A. CA 125 förhöjt
primärt, men normalt värde efter avslutad behandling

Jämfört med referens­undersökningen, minst 20 % ökning av summan av diametrar (RECIST 1.1)
eller
ny lesion
eller
otvetydig progress av icke-mätbar lesion

 

 

O

C

H

/

E

L

L

E

R

CA 125 ≥ 70 vid 2 provtagningstillfällen

B. CA 125 förhöjt
primärt, men normaliserades INTE vid avslutad behandling

Som för ovan

CA 125 ≥ nadir-värde vid 2 provtagningstillfällen

C. CA 125 normalt före start av primärbehandling

Som för ovan

CA 125 ≥ 70 vid 2 provtagningstillfällen

 

Referenser

  1. Rustin GJ, Quinn M, Thigpen T, du Bois A, Pujade-Lauraine E, Jakobsen A, et al. Re: New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors (ovarian cancer). Journal of the National Cancer Institute. 2004;96(6):487-8.
  2. Rustin GJ, Vergote I, Eisenhauer E, Pujade-Lauraine E, Quinn M, Thigpen T, et al. Definitions for response and progression in ovarian cancer clinical trials incorporating RECIST 1.1 and CA 125 agreed by the Gynecological Cancer Intergroup (GCIG). International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society. 2011;21(2):419-23.