Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Länkar, definitioner, förkortningar

Länkar till internationella vårdprogram och förslag på fördjupning

Definitioner och statistiska begrepp

 

Accuracy:

Hur nära ett uppmätt värde är det sanna värdet.

Negativt prediktivt värde:

Andelen av dem som testats negativt som verkligen är friska.

Positivt prediktivt värde:

Andelen av dem som testats positivt som verkligen har en sjukdom.

Precision:

Hur nära upprepade mätningar under oförändrade förhållanden är.

Sensitivitet:

Andelen sjuka som identifieras med ett test (positivt test).

Specificitet:

Andelen friska som friskförklaras med ett test (negativt test). Ett test med hög specificitet friskförklarar den individ som är frisk.

Relativ överlevnad:

Kvoten mellan den observerade överlevnaden för cancerpatienterna och den förväntade överlevnaden hos en jämförbar grupp i den allmänna befolkningen.

23.3 Förkortningar

BEV:

Bevacizumab

BMI:

Body mass index

BRCA-1:

Bröstcancer gen 1

BRCA-2:

Bröstcancer gen 2

CA 125:

Cancerassocierat antigen 125

CCC:

Clear Cell Cancer (Klarcellig cancer)

DT:

Datortomografi

DWI:

Diffusionsviktad imaging

EC:

Endometroid cancer

ERT:

Eostrogen replacement therapy

EOC:

Epitelial ovarialcancer

ER:

Estrogenreceptor

ESGO:

European Society of Gynecologic Oncology

FIGO:

Federation Internationale de Gynecologie et d´Obstetrique

GCIG:

Gynecologic Cancer Intergroup

HBOC:

Heridetär bröst och ovarial cancer

HGSC:

Höggradig serös cancer

HNPCC:

Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer

HR:

Hazard ratio

HRT:

Hormon replacement therapy, hormonsubstitution

IHC:

Immunhistokemi

IVA:

Intensiv vårds avdelning

IVF:

In vitro-fertilisering

LGSC:

Låggradig serös cancer

MC:

Mucinös cancer

MMR:

Mismatch repair

MRT:

Magnetresonanstomografi

MSI:

Mikrosatellitinstabilitet

NPV:

Negativt prediktivt värde

OR:

Odds ratio

OS:

Overall survival, total överlevnad

PAD:

Patologisk anatomisk diagnos

PET:

Positronemissionstomografi

PFI:

Platinumfritt intervall

PFS:

Progressionsfri överlevnad

PMP:

Pseudomyxoma peritonei

PPV:

Positivt prediktivt värde

PR:

Partiell respons

RCC:

Regionalt cancercentrum

RECIST:

Response Evaluation Criteria in Solid Tumor

RMI:

Risk of Malignancy Index

ROCA:

Risk of ovarian cancer algorithm

ROC:

Receiver-operator-characteristics

RRSO:

Risk reducerande salpingooforektomi

SIR:

Standardiserad incidensratio

SFOG:

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

SOEB:

Bilateral salpingooforektomi

STIC:

Seröst tubart intraepitelialt carcinom

TVS:

Transvaginal ultrasonografi, transvaginalt ultraljud

 

Nästa kapitel
24 Vårdprogramgruppen