Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Christer Borgfeldt, ordförande, professor, överläkare, kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus

Ulrika Ottander, docent, överläkare, Centrum för Obstetrik och Gynekologi
Kristina Aglund, överläkare, Cancercentrum
Eva Lundin, professor, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi
samtliga vid Norrlands Universitetssjukhus

Karin Glimskär Stålberg, docent, överläkare, kvinnokliniken
Hanna Dahlstrand, docent, överläkare, onkologiska kliniken
samtliga vid Akademiska sjukhuset

Håkan Geijer, professor, överläkare, bild- och funktionsmedicin
Per Ingverud, överläkare, bild- och funktionsmedicin
samtliga vid Universitetssjukhuset Örebro

Joseph Carlson, docent, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi
Sahar Salehi, medicine doktor, biträdande överläkare, patientområde bäckencancer, tema cancer
Elisabeth Hjerpe, medicine doktor, överläkare, patientområde bäckencancer, tema cancer
Angelique Flöter Rådestad, Docent, överläkare, patientområde ärftlig cancer, tema cancer
samtliga vid Karolinska Universitetssjukhuset

Preben Kjølhede, professor, överläkare, kvinnokliniken
Gabriel Lindahl, doktorand, specialistläkare, onkologiska kliniken
Elisabeth Åvall Lundqvist, överläkare, professor onkologiska kliniken
samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping

Pernilla Dahm-Kähler, docent, överläkare, kvinnokliniken
Maria Dimoula, överläkare, Jubileumskliniken
Henrik Leonhardt, medicine doktor, överläkare, radiologiska kliniken
samtliga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Susanne Malander, medicine doktor, överläkare, VO Hematologi, patologi och strålningsfysik
Anna Måsbäck, medicine doktor, överläkare, Laboratoriemedicin, patologi

Samtliga vid Skånes Universitetssjukhus, Lund

Carina Rundström, Samordnande kontaktsjuksköterska och processledare gynekologisk cancer Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Specialistsjuksköterska i cancervård 
Karolinska Universitetssjukhuset

Margaretha Sundsten, representant för Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation Gynsam

Christian Staf, statistiker, stödjande RCC Väst
Elin Ljungqvist, nationell vårdprogramhandläggare/utvecklingsledare, stödjande RCC Väst
Malin Samuelsson, nationell vårdprogramhandläggare/utvecklingsledare, stödjande RCC Väst

24.1

Adjungerade författare

Ultraljud: Elisabeth Epstein, docent, överläkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Fertilitet: Kenny Rodriguez-Wallberg, docent, överläkare, fertilitetsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ERAS: Lena Wijk, medicine doktor, överläkare, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Mutationsanalyser: Hans Ehrencrona, docent, överläkare, klinisk genetik, Laboratoriemedicin, Skånes Universitetssjukhus

24.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala Örebro.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett professor och överläkare Christer Borgfeldt till vårdprogramgruppens ordförande.

I en remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: Styrelsen för svensk sexologi, Region Halland, Region Skåne, Arbetsutskottet Region Skåne, RCC Norr, NAC 5 Håkan Dalvik, Närhälsan Vänersborg/Ljungskile, Medicinck rådgivare Primärvård VGR, SFOG, Anestesi och Intensivvård, Dietisternas Riksförbund, Sveriges arbetsterapeuter, Sjuksköterskor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening, SWEDPOS, Astra Zeneca, PNR RCC Väst, Nätverker mot gynekologisk cancer, Hanna Rapp, ÖL Kvinnokliniken Gävle Sjukhus, Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering Gunnar Eckerdahl, Region Uppsala/Örebro, Gyncancerföreningen i Värmland, Svensk förening för medicinsk radiologi, SFPM, Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi, Region Blekinge, Joy Ellis Mödravårdsöverläkare och medicinsk rådgivare Regiongemensam hälso- och sjukvård, VGR, Västra Götalandsregionen, Svensk kuratprsförening.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av remissrundan, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.

Nästa kapitel
Bilaga 1. Bilddiagnostik