Till sidinnehåll

Tidigare revideringar

2020-06-01

 • PARP-hämmaren olaparib rekommenderas till kvinnor med BRCA-muterad höggradig epitelial äggstockscancer stadium III–IV som underhållsbehandling vid komplett remission eller partiell respons på platinumkombination som del av primärbehandlingen. Se avsnitt 11.3.4 PARP-hämmare med underavsnitt.
 • Mindre förtydliganden och korrigeringar.
 • Texten 2.4 Lagstöd är tillagd (samma text i samtliga nationella vårdprogram).

2019-04-15

Nytt i reviderade version är följande:

 • Att BRCA mutationsanalys på tumör rekommenderas vid all epitelial äggstockscancer (förutom mucinös och borderline) vid primärdiagnostik av äggstockscancer.
 • Seröst tubar-intraepitelialt karcinom (STIC) är ett förstadium till höggradig serös cancer och ett avsnitt om handläggning av STIC är tillagt.
 • Gällande primär lokalisation av höggradig serös cancer är tuban att betrakta som primärt ursprung om den är involverad i tumören eller innehåller STIC, medan äggstocken anses som primärt ursprung om tuban inte är involverad. Peritoneum bedöms som ursprung om varken tuban eller äggstocken är tumörengagerad.
 • Koppling till Standardiserat vårdförlopp är inlagt.
 • Vid primärdiagnostik är ”simple rules” och ”pattern recognition” inlagt som tillägg till RMI.
 • Patologiskrivningarna om höggradig serös cancer (HGSC) och låggradig serös cancer (LGSC) är förtydligade.
 • Kirurgisk behandling är omskrivet: Vid låggradig serös cancer och vid högt differentierad endometrioid cancer stadium IC rekommenderas inte lymfkörtelutrymning. Vid spridd äggstockscancer stadium II–IV rekommenderas inte lymfkörtelutrymning om inte förstorade lymfkörtlar hittas. Ett avsnitt om ERAS är tillagt.
 • Adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas inte vid mucinös äggstockscancer stadium IC.
 • Medicinsk behandling är omskrivet, där de väsentliga förändringarna är inlagda under angiogeneshämmare och PARP-hämmare.
 • Underhållsbehandling med PARP-hämmare rekommenderas för patienter med platinumkänsligt återfall som svarat med partiell eller komplett remission på platinumbaserad cytostatikabehandling vid återfall (> 6 månader efter avslutad behandling) av höggradig äggstockscancer.
 • Omvårdnad, Min vårdplan, egenvård och cancerrehabilitering är ytterligare utvecklat.