Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Alarmsymtom i SVF

Alarmsymtom i standardiserade vårdförlopp

Sammanställningen av symtom och fynd som ger misstanke eller välgrundad misstanke i de standardiserade vårdförloppen uppdateras löpande.

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser