Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

20.1

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter registrerade i MPN-registret inom 12 månader: > 95 %
  • Andel PV-patienter som får antitrombotisk behandling: > 80 %
  • Andel högrisk PV-patienter behandlade med cytoreduktion: > 80 %
  • Andel högrisk ET-patienter behandlade med cytoreduktion: > 80 %
  • Andel patienter där histopatologisk undersökning på benmärg ligger till grund för diagnos: > 90 %