Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

26.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention (uppdaterat 2018)

Björn Strander (ordf.)

RCC Väst, Docent, Överläkare, RCC Väst

Bengt Andrae  (– 2017)

 

RCC Uppsala Örebro, Överläkare, Kvinnosjukvården Gävleborg

Lovisa Bergengren (2018 –)

RCC Uppsala Örebro, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

RCC Syd, Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pia Collberg (–2017)

RCC Norr, Mödahälsovårdsöverläkare, Föräldra- och barnhälsan, Region Jämtland Härjedalen

Anne Ekeryd-Andalen
(– 2017)

RCC Väst Överläkare Kvinnokliniken Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan.

Caroline Lilliecreutz

RCC Sydöst, Med dr, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping≤

Lena Silfverdal (2018–)

RCC Norr, Med dr, Överläkare, RCC Norr

Charlotta Sävblom (–2017)

RCC Stockholm–Gotland, Med dr, Överläkare. RCC Stockholm Gotland

Sven Törnberg (– 2017)

RCC Stockholm–Gotland, Docent, Överläkare. RCC Stockholm Gotland

Övriga medlemmar i vårdprogramgruppen

Lisen Arnheim Dalhström

Docent, Forskare, Karolinska Institutet

Christina Björkenfeldt

Överläkare Skaraborgs sjukhus, Skövde

Gudrun Broberg

Med dr, Barnmorska Närhälsan Västra Götalandregionen

Joakim Dillner

Professor, Enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Henrik Edvardsson

Överläkare, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Elfgren

Med dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Cecilia Kärrberg

Med dr, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anne-Marie Levin-Jacobsen

Överläkare, Klinisk Patologi, Unilabs Skövde

Anna Nilsson

Fil mag, Kommunikatör RCC Väst

Pär Sparén

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm

Mia Westlund (sekr.)

Barnmorska, Utvecklingsledare RCC Väst

26.2

Medförfattare

Jan Adolfsson

Docent, SBU

Sonia Andersson

Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Joseph Carlsson

Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

K. Miriam Elfström

Med dr, Forskare, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet

Katarina Kylebäck

Överläkare, Kunghöjds gynekologmottagning, Göteborg

Miriam Mints

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Gareth Morgan

Cytodiagnostiker, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Palmstierna

Utvecklingsbarnmorska, RCC syd

Keng-Ling Wallin

Docent, External quality assessmentspecialist, Equalis

Juridisk granskning kap 7

Regionjurist Erika Tensmo, Regionkansliet Västra Götalandregionen

Layout

Ulrika Berg Roos, RCC Uppsala/Örebro

Språkgranskning

Karolin Olsson, Bokidoki språkkonsult

Referenshantering och layout

Mona Björklund, RCC Uppsala/Örebro

Nästa kapitel
Bilaga 1. Specifikation för överföring av HPV-testresultat. Version 9 (150616)