Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

24.1

Författare, reviderad version 2016

 • Helena Adlitzer, fil. kand., leg. sjuksköterska, processledare i palliativ cancervård, diagnoskoordinator, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.
 • Birgitta Andershed, professor, leg. sjuksköterska. Institutionen för vårdvetenskap och palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola.
 • Bertil Axelsson, docent, överläkare, Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam, Östersunds sjukhus. Adj. lektor i palliativ medicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Representant för Norra sjukvårdsregionen samt Svenska palliativregistret.
 • Karin Blomberg, docent, universitetslektor, leg.sjuksköterska, 
  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.
 • Inger Fridegren, leg. läkare, ASIH Nacka, Nacka Närsjukhus. Representant för Svensk förening för allmänmedicin.
 • Maria Friedrichsen, docent, klinisk lektor, Palliativt kompetenscentrum Östergötland, Vrinnevisjukhuset. Linköpings Universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för Samhälls- och Välfärdsstudier.
 • Carl-Johan Fürst, professor, överläkare, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne. Representant för Södra sjukvårdsregionen, ordförande i nationella vårdprogramgruppen.
 • Per-Anders Heedman, överläkare, Palliativt kompetenscentrum i Östergötland. Representant för Sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Ingela Henoch, docent, universitetslektor, leg. sjuksköterska, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg.
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm, fil. doktor, forskningsledare, leg. sjuksköterska, FoU Centrum, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Representant för Västra sjukvårdsregionen samt Nätverket för forskande sjuksköterskor i palliativ vård.
 • Elisabet Löfdahl, överläkare, Palliativa sektionen SU/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Processägare Palliativ vård, Regionalt cancercentrum Väst.
 • Christina Melin-Johansson, docent i vårdvetenskap, specialistsjuksköterska, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet Östersund.
 • Ulla Molander,docent, leg. läkare, Palliativa enheten, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Hans Persson, docent, överläkare, Hjärtmedicin, Danderyds sjukhus.
 • Hélène Pessah-Rasmussen, docent, överläkare, sektionschef rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus (SUS).
 • Birgit H Rasmussen, professor, leg. sjuksköterska, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne, Inst för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
 • Maria Schaufelberger, docent, universitetssjukhusöverläkare, verksamhetsområde medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Berit Seiger Cronfalk, universitetslektor, leg sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola. Avdelningen för NVS, Karolinska Institutet.
 • Gerd Silk, med.kand., leg. sjuksköterska, distriktssköterska, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten Region Gotland. Representant för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
 • Peter Strang, professor, överläkare, Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, Stockholm.
 • Anna Strömberg, professor, sjuksköterska, Kardiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus.
 • Sofia Tavemark, leg. arbetsterapeut, Örebro kommun, Rosenlunds vårdboende.
 • Britt-Marie Ternestedt, senior professor, leg. sjuksköterska, Palliativt forskningscentrum/Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola, Stockholm.
 • Agneta Wennman-Larsen, docent, lektor, med dr., leg. sjuksköterska, Sophiahemmet Högskola. Sektionen för Försäkringsmedicin, Inst. klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Gerhard Wikström, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi, Uppsala Universitet
 • Jane Österlind, med. doktor, leg. sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola, Stockholm.
24.2

Författare ursprunglig version 2012-2014

 • Bertil Axelsson, docent, leg. läkare, Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam, Östersunds sjukhus samt Institutionen för strålningsvetenskaper Umeå universitet. Representant för norra regionen samt Svenska palliativregistret.
 • Matthias Brian, med. doktor, leg. läkare, Mellannorrlands Hospice AB, Sundsvall.
 • Marco Brizzi, leg. läkare, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus. Representant för Svenska neurologföreningen.
 • Margareta Brännström, med. doktor, leg. sjuksköterska, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
 • Ing-Britt Cannerfelt, fil. magister, leg. sjuksköterska, ASIH Långbro Park, Stockholm.
 • Susanne Carlson Bennet, leg. sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Kerstin Cedermark, leg. sjuksköterska, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Representant för Svenska lungsjuksköterskors intresseförening.
 • Ylva Dahlin, specialistfysioterapeut, Sjukgymnastkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Representant för Fysioterapeuterna, Sektionen för onkologi och palliativ medicin.
 • Gunnar Eckerdal, leg. läkare, Palliativa teamet, Hallands sjukhus/Kungsbacka.
 • Carl-Magnus Edenbrandt, docent, leg. läkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Lund. Representant för södra regionen samt Svensk förening för palliativ medicin.
 • Marie-louise Ekeström, fil. magister, leg. sjuksköterska, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Liverpool Care Pathway.
 • Monica Eriksson, fil. magister, leg. sjuksköterska, Koordinator, Svenska palliativregistret.
 • Anna Forssell, fil. magister, leg. sjuksköterska, HOPP-projektet, Forskningsenheten, Medicin-Geriatrisk klinik, Skellefteå lasarett, Skellefteå.
 • Greger Fransson, doktorand, leg. läkare, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset i Kalmar samt Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, Linköping. Representant för Svenska palliativregistret.
 • Karin Fransson, leg. läkare, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset i Kalmar.
 • Inger Fridegren, leg. läkare, ASIH Nacka, Nacka Närsjukhus. Representant för Svensk förening för allmänmedicin.
 • Isabell Fridh, fil. doktor, leg. sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Riksföreningen för anestesi och intensivvård.
 • Gabriella Frisk, leg. läkare, Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Carl-Johan Fürst, adj. professor, docent, leg. läkare, Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem samt Karolinska Institutet, Stockholm. Representant för Stockholm-Gotlandregionen. Sammankallande i vårdprogramgruppen.
 • Per Fürst, leg. läkare, Palliativa sektionen, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Svensk geriatrisk förening.
 • Brittmari Godman, sjukhuspräst, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Nätverket för sjukhuskyrkan och teologer i palliativ vård.
 • Christel Hedman, leg. läkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Per-Anders Heedman, leg. läkare, Palliativt kompetenscentrum i Östergötland. Representant för sydöstra regionen.
 • Ingela Henoch, docent, universitetslektor, leg. sjuksköterska, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg
 • Solveig Hultkvist, kurator/socionom, Palliativa sektionen, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Föreningen för socionomer i palliativ vård.
 • Eva Hägglund, leg. sjuksköterska, Hjärtsviktsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Kristina Iritz-Hedberg, leg. sjuksköterska, förläggare, Liber AB. Representant för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård.
 • Maria Jakobsson, leg. läkare, Palliativt kompetenscentrum i Östergötland.
 • Christine Karlsson, fil. kandidat, leg. sjuksköterska, Palliativa avdelningen, Lasarettet Trelleborg. Representant för sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
 • Maud Karlsson, fil. magister och doktorand, leg. sjuksköterska, Medicinkliniken, Falu lasarett och Åbo Akademi.
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm, fil. doktor, leg. sjuksköterska, FoU Skaraborgs Sjukhus. Representant för västra regionen samt Nätverket för forskande sjuksköterskor i palliativ vård.
 • Kamilla Krawiec, fil. magister, statistiker, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
 • Gunilla Källbäcker, leg. dietist, ASIH Långbro Park, Stockholm. Representant för Nätverket för dietister i palliativ hemsjukvård.
 • Mikael Köhler, leg. läkare, Medicinska kliniken, Falu lasarett. Representant för Svensk internmedicinsk förening.
 • Kristina Lamberg Lundström, leg. läkare, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Representant för Svensk lungmedicinsk förening.
 • Susanne Lind, fil. magister, leg. sjuksköterska, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Representant för Regionala cancercentra.
 • Mats Linderholm, fil. doktor, leg. läkare, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Svensk förening för hematologi.
 • Olav Lindqvist, med. doktor, leg. sjuksköterska, FoUU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm, Institutionen för lärande, informatik, management, Karolinska Institutet samt Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.
 • Claes Lundgren, leg. läkare, Palliativa enheten AHS-Viool & HOPP-projektet, Skellefteå lasarett.
 • Janet Lundqvist, leg. sjuksköterska, V/O Hematologi 50C, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Representant för Föreningen hematologisjuksköterskor i Sverige.
 • Staffan Lundström, med. doktor, leg. läkare, Stockholms Sjukhem, Stockholm.
 • Elisabet Löfdahl, leg. läkare, Palliativa enheten, Alingsås lasarett, Alingsås.
 • Rurik Löfmark, docent, leg. läkare, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, Stockholm. Representant för Svenska kardiologföreningen och dess arbetsgrupper Hjärtsvikt och klaffel samt Etik och hälsoekonomi.
 • Pia Malmberg, undersköterska, Lunds Hospice, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.
 • Ulla Martinsson, med. doktor, leg. läkare, Palliativa sektionen, Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala samt Palliativt kompetenscentrum i Uppsala län. Representant för Uppsala/Örebroregionen samt Palliativa forskningsnätverket i Sverige.
 • Ulrike McLachlan, leg. läkare, PG Dip Palliative Care (Kings College, London), Hospicekliniken, Ersta sjukhus, Stockholm.
 • Christina Melin-Johansson, docent i vårdvetenskap, specialistsjuksköterska, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet Östersund
 • Michael Melin, doktorand, leg. läkare, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Ulla Molander, docent, leg. läkare, Palliativa enheten, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Barbro Norrström Mittag-Leffler, leg. läkare, ASIH Långbro Park, Stockholm. Representant för Svensk onkologisk förening.
 • Maria Olsson, leg. sjuksköterska, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset i Kalmar.
 • Ulla Olsson, leg. sjuksköterska, Socialförvaltningen, Luleå kommun. Representant för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
 • Eva Osterman, leg. arbetsterapeut, Handengeriatriken, Haninge. Representant för Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.
 • Kristina Palmberg, leg. sjuksköterska, Regionalt cancercentrum Väst.
 • Susann Plate, leg. läkare, Kirurgkliniken, Arvika sjukhus. Representant för Svensk kirurgisk förening.
 • Birgit Holritz Rasmussen, professor, leg. sjuksköterska, Axlagården hospice, Umeå samt Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.
 • Inger Rising, fil. magister, leg. sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms Läns Landsting. Representant för Distriktssköterskeföreningen i Sverige.
 • Anneli Rundlöf, leg. dietist, Löwet ASIH, Löwenströmska sjukhuset, Stockholm. Representant för Nätverket för dietister i palliativ hemsjukvård.
 • Dag Salaj, leg. läkare, Capio Geriatrik Dalens sjukhus, Enskededalen. Representant för Svensk geriatrisk förening.
 • Anna Sandgren, fil. doktor, leg. sjuksköterska, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping. Representant för Sjuksköterskor i cancervård.
 • Sylvia Sauter, leg. fysioterapeut, DIHR Stockholms Universitet, Stockholms Sjukhem, Stockholm. Representant för Nationella rådet för palliativ vård.
 • Gerd Silk, med. kand, utvecklingsledare, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, Kvalitets- och utvecklingsenheten Region Gotland. Representant för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
 • Ingeli Simmross, leg. sjuksköterska, Förenade Care, Palliativa vårdenheten, Byle Gård, Täby.
 • Karl-Fredrik Sjölund, leg. läkare, Akutdivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Ginny Sköld, undersköterska, Palliativa enheten, ASIH Helsingborg, Representant för Undersköterskor för palliativ omvårdnad.
 • Eva Sohl, leg. sjuksköterska, Hematologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus.
 • Peter Strang, professor, leg. läkare, Stockholms Sjukhem, Stockholm.
 • Nils Ståhl, leg. läkare, med. doktor, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.
 • Eva Söderlund, leg. sjuksköterska, fil. magister, Intensivvårdsenheten, Norrtälje Sjukhus Tiohundra AB. Representant för Riksföreningen för anestesi och intensivvård.
 • Britt-Marie Ternestedt, leg. sjuksköterska, professor, Ersta Sköndal högskola samt FoUU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm.
 • Carol Tishelman, leg. sjuksköterska, professor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Jane Österlind, med. doktor, leg. sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola, Stockholm.
24.3

Adjungerade författare ursprunglig version 2012-2014

 • Inger Benkel, med. doktor, kurator/socionom, Palliativa enheten/Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Tove Bylund Grenklo, doktorand, beteendevetare, FoUU Stockholms Sjukhem, Stockholm samt Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Axel Carlberg, doktor i etik, Avdelningen för thoraxkirurgi, Skånes Universitetssjukhus.
 • Ingemar Engström, professor, leg. läkare, Ordförande Etikdelegationen, Svenska läkaresällskapet, Barnpsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.
 • Thomas Gars, leg. läkare, Lungmottagningen, Medicinska specialistkliniken, Motala lasarett.
 • Ingela Nygren, med. doktor, leg. läkare, Neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
 • Margareta Reihs, leg. läkare, Minnesmottagningen, Visby samt Primärvården, Region Gotland.
 • Magnhild Sandberg Wollheim, docent, leg. läkare, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.
 • Gerd Silk, med. kandidat, leg. sjuksköterska, Socialförvaltningen, Region Gotland.