Till sidinnehåll

Anemi, malignitetsassocierad

5.1

Bakgrund

Anemi är vanligt hos cancerpatienter. En lätt anemi sekundärt till grundsjukdomen är vanligast men allvarligare anemier på grund av blödning, hemolys (KLL, lymfom) eller associerad till onkologisk behandling förekommer också ofta. Vid hematologisk malignitet kan anemi också vara ett direkt symtom på sjukdomen. Andra orsaker till anemi hos cancerpatienter är bristanemier (järn, megaloblastanemier) samt medfödda anemier.

5.2

Symtom

 • Orkeslöshet, trötthet.
 • Andfåddhet, hjärtklappning, yrsel.
 • Kärlkramp
 • Rest-less legs.
 • Tungsveda.
 • Svimning, huvudvärk, hypotoni.
5.3

Inledande handläggning

 • Anamnes viktigt.
 • Labb: Blodstatus, gärna med diff., retikulocyter, järnstatus, bilirubin, haptoglobin, LD, F-Hb, B12 och folat.
 • Indikationen för transfusion baseras på Hb, ålder, komorbiditet och symtom.
 • Akut gastrointestinal blödning är vanligast vid akut anemi av oklar orsak (se kapitel Blödning).
 • Hemolys är ovanligt men bör uteslutas vid lymfom, KLL eller Mb Waldenström.
 • Ställningstagande till steroidbehandling.
5.4

Länkar