Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. 

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Magnus Lagerlund, överläkare, ordförande i vårdprogramgruppen
  Basenhetschef, Onkologiska kliniken och strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar
 • Anette Persson, överläkare Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
 • Christian Carrwik, specialistläkare verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Gudrun Greim, med dr, specialist allmänmedicin, onkologi, hematologi och internmedicin. Enhetschef, Närhälsan Borås Fristad 
 • Jeanette Thune, leg sjuksköterska Onkologen, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Jessica Eriksson, leg sjuksköterska, Kalmar, Processledare palliation, RCC Sydöst
 • Kristina Drott, överläkare, docent. Sektionschef, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Martin Dreilich, specialistläkare. Sektionschef, Palliativt centrum, Uppsala
 • Per Ljungman, professor (em), överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, RCC Stockholm Gotland
 • Peter Thorén, överläkare. Verksamhetschef, Medicin-Rehabkliniken, Lycksele, RCC Norr
 • Sead Crnalic docent, överläkare Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Thomas Björk-Eriksson, docent onkologi. Verksamhetschef RCC Väst, Göteborg, RCC Väst
24.3

Adjungerade författare

 • Hanna Eriksson, med dr, specialistläkare Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare Norra Stockholms Psykiatri
24.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum Sydöst.

24.5

24.5

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Magnus Lagerlund till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Distriktssköterskeföreningen
 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • Läkemedelsindustriföreingen
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
 • Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och min vårdplan
 • Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering
 • Patient och närståenderådet, RCC Norr och Väst
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Specialitetsrådet i allmänmedicin, Stockholm
 • Svensk förening för psykosocial rehabilitering
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för neuroradiologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Sveriges arbetsterapeuter

Synpunkter har även inkommit från enskilda läkare och kliniker. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.