Till sidinnehåll

Symtomöversikt

Observera att många äldre även har andra sjukdomar som kan ha likartade symtom som ska handläggs/behandlas på annat sätt. Differentialdiagnoser skrivna med kursiv stil i tabellen omfattas inte av vårdprogrammet.

Symtom och fynd

Kapitel

Andningspåverkan

Anemi

Luftvägsobstruktion

Lungemboli

Perikardvätska

Pleuravätska

Vena cava superior-syndrom

Neutropen feber

Strålpneumonit

Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare

Bensvaghet

Ryggmärgskompression

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Hyperkalcemi

Blåaktig missfärgning i ansiktet

Vena cava superior-syndrom

Blödning, t.ex. näsblod, blodig hosta, blodig kräkning, gynekologisk blödning eller blod i urinen eller avföringen

Blödning

Lungemboli

Kolit

Bröstsmärta

Lungemboli

Perikardvätska

Pleuravätska

Perforation av magtarmkanalen

Buksmärta

Perforation av magtarmkanalen

Tarmobstruktion

Kolit

Tumörnekros

Tumörblödning

Buksvullnad

Tarmobstruktion

Ascites

Dehydrering

Hyperkalcemi

Kolit

Tarmobstruktion

Depressivitet

Hyperkalcemi

Diarré

Kolit

Feber

Neutropen feber/sepsis

Kolit

Trombos/lungemboli

Perforation av magtarmkanalen

Tumörfeber

Annan infektion ex pneumoni

Halsvenstas

Perikardvätska

Vena cava superior-syndrom

Hjärtklappning

Anemi

Luftvägsobstruktion

Trombos/lungemboli

Pleuravätska

Perikardvätska

Hosta

Perikardvätska

Pleuravätska

Lungemboli

Luftvägsobstruktion

Vena cava superior-syndrom

Huvudvärk

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Vena cava superior-syndrom

Hypotension

Blödning

Neutropen feber/sepsis

Perikardvätska

Hypotermi

Neutropen feber/sepsis

Illamående/ kräkning

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Tarmobstruktion

Blödning (GI-blödning)

Kolit

Ulkus (mag- eller tarmsår)

Kognitiv påverkan

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Hyperkalcemi

Leverencefalopati (leversvikt)

Kramp/epilepsi

Tumörlyssyndrom

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Neurologiska fokala bortfall

Hjärnmetastaser/hjärntumörer 

Ryggmärgskompression

Meningeal carcinomatos

Njurpåverkan

Hyperkalcemi

Tumörlyssyndrom

Hepatorenalt syndrom

Personlighetsförändring

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Hyperkalcemi

Leverencefalopati (leversvikt)

Ryggsmärta

Ryggmärgskompression

Sfinkterpåverkan (analsfinkter)

Ryggmärgskompression

Skelettsmärta

Frakturrisk/patologisk fraktur

Ryggmärgskompression

Sväljsvårigheter

Luftvägsobstruktion

Vena cava superior-syndrom

Trötthet

Anemi

Hyperkalcemi

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Leverencefalopati (leversvikt)

Urinblåsepåverkan

Ryggmärgskompression

Yrsel

Anemi

Vena cava superior-syndrom

Hjärnmetastaser/hjärntumörer

Ödem, extremiteter

Trombos

Perikardvätska

Vena cava superior-syndrom (svullnad i armar)

Hypoalbuminemi