Till sidinnehåll

Perikardvätska, malign

16.1

Bakgrund/vanliga orsaker

Metastaser eller tumörväxt i perikardiet kan ge upphov till stora volymer vätska som komprimerar hjärtrummen med risk för tamponad. Vanligast vid bröstcancer och lungcancer. 

16.2

Symtom

  • Dyspné, hosta, bröstsmärta, orkeslöshet, ibland sväljsvårigheter. 
  • I status kan noteras takykardi, avlägsna hjärtljud, halsvenstas och extremitetsödem.
  • Vid tamponad följer hypotension och kardiogen chock.
16.3

Inledande handläggning

  • Ultraljud av hjärtat är förstahandsvalet vid misstanke om malign perikardvätska, och tillåter värdering av ev. hemodynamisk påverkan.  
  • Vid uttalade symtom kontaktas kardiolog för ultraljudsledd inläggning av drän för att tappa ut vätskan. Viktigt att ta ställning till om vätska ska sparas för cytologisk undersökning.
16.4

Fortsatt handläggning

Vid recidiverande perikardvätska kan lindrande kemoterapi injiceras i samband med dräninläggning.  

16.5

Länkar