Till sidinnehåll

Luftvägsobstruktion

13.1

Bakgrund

Obstruktiva besvär i övre och nedre luftvägarna förekommer framför allt vid lymfom, huvud- och halstumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer samt vid metastasering i luftvägarna av t.ex. njurcancer. Aggressiva lymfom och metastaserande testikelcancer kan utveckla symtom relativt snabbt.

13.2

Symtom

  • Andnöd med hög andningsfrekvens. 
  • Takykardi.
  • Smärta
  • Obstruktiva andningsljud, men ofta även stridor. 
  • Nedsatta andningsljud vid avstängning av bronker.
13.3

Inledande handläggning

  • Anamnes och status med noggrann inspektion av övre luftvägar. 
  • Kortison, betametason 8 mg x 2 i akutskedet. 
  • DT hals-thorax. 
  • Snabb kontakt med onkolog, ÖNH-specialist eller lungspecialist.
13.4

Översikt fortsatt handläggning

Snabb onkologisk handläggning med cytostatika och/eller strålning, beroende på underliggande malignitet och patientens tillstånd. Vid högt andningshinder kan trakeostomi eller stentning bli aktuell. 

 

13.5

Länkar