Till sidinnehåll

Ryggmärgskompression

18.1

Bakgrund

Ryggmärgskompression (medullakompression) är en allvarlig komplikation hos cancerpatienter, vanligast vid prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och myelom. Det är sannolikt ett underdiagnostiserat tillstånd. Tidig diagnos och behandling förbättrar livskvalitet och funktionellt resultat.

Smärta i ryggen hos en patient som har eller har haft cancer ska betraktas som en metastas tills motsatsen är bevisad.

18.2

Symtom

  • Smärta i rygg eller nacke, med eller utan motorisk svaghet (t.ex. gångsvårigheter), hos patienter som har eller har haft cancer.
  • Neurologiska symtom, som känselbortfall och urinblåse- eller sfinkterpares (debuterar oftast senare i förloppet – invänta inte dessa symtom).
18.3

Inledande handläggning

Vid neurologiska symtom (motorisk svaghet):

  • Ge hög dos kortison: betametason 16 mg x 2 initialt och sedan 16 mg x 1 dagligen i väntan på åtgärd.  
  • Sätt KAD.
  • Akut MR helrygg (ej endast t.ex. ländrygg) inom 24 timmar eller mer akut vid behov. Om MR är kontraindicerat är myelografi med CT ett alternativ.
  • Kontakta omgående ryggkirurg, onkolog eller hematolog om val av lämplig behandling. 

Vid smärta i rygg eller nacke utan motorisk svaghet:

  • MR helrygg (ej endast t.ex. ländrygg) inom en vecka. Frågeställning: skelettmetastas/medullakompression? Ange om patienten har känd malignitet. 
18.4

Observandum

Fördröj inte utredningen genom att göra konventionell röntgen (slätröntgen). Gör MR direkt. Behandling bör ske inom 24 timmar efter diagnos.

Besluta om vårdnivå utifrån prognos och allmäntillstånd.

18.5

Översikt fortsatt handläggning

Behandlingen är strålbehandling och/eller kirurgi. Vid strålning ges ofta flera behandlingsomgångar. Målet med behandlingen är att bromsa försämringen av funktion eller i bästa fall att återfå motorisk och sensorisk funktion. Syftet med den akuta behandlingen är inte att bota cancersjukdomen.

18.6

Länkar

NICE-algoritmer och -riktlinjer (se kap Metastatic spinal cord compression)

Nationellt vårdprogram myelom (se kap 16 Understödjande vård, avsnitt 16.8 Ryggmärgskompression)

Nationellt vårdprogram prostatacancer (se kap 14 Palliativ vård och insatser, avsnitt 14.3 Ryggmärgskompression)