Till sidinnehåll

Frakturrisk/patologisk fraktur

8.1

Bakgrund

Skelettmetastaser kan förekomma vid i princip alla cancerformer, men är vanligast vid prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, myelom och njurcancer. Ryggen är jämte bäcken och revben de vanligare lokalisationerna men även rörben och skallben kan drabbas. Skelettmetastaser medför ofta akut frakturrisk eller patologisk fraktur.

För rygg och nacke, se Ryggmärgskompression.

8.2

Symtom

Vanligaste symtomet är smärta.

8.3

Inledande handläggning

  • Smärtlindring. 
  • Konventionell röntgen (slätröntgen).
  • Immobilisering. 
  • Vid hotande fraktur eller patologisk fraktur i höften eller långa rörben: kontakta ortoped samt behandlande enhet.
8.4

Översikt fortsatt handläggning

Behandlingen av hotande fraktur eller påvisad patologisk fraktur beror bland annat på tumörtyp, lokalisation och patientens prognos. Kirurgisk stabilisering av en fraktur i smärtlindrande syfte kan vara en palliativ åtgärd även för patienter med långt framskriden sjukdom. 

Fraktionerad strålbehandling har även en plats i omhändertagandet av frakturrisk/patologisk fraktur som kombination till kirurgi (postoperativt) eller som ensam modalitet.

8.5

Länkar