Till sidinnehåll

Tumörlyssyndrom

22.1

Bakgrund/vanliga orsaker

Tumörlyssyndrom ses vid snabbt tumörsönderfall, och orsakas framför allt av utflöde av stora mängder nukleinsyror, kalium och fosfat, vilket leder till urat-utfällning, kalcium-fosfat-precipitation och njursvikt. I svåra fall kan hyperkalemi och hyperfosfatemi leda till hjärtarytmier och dödsfall.

Tumörlyssyndrom inträffar främst vid snabbväxande maligniteter som lymfom, leukemier, småcellig bronkialcancer och vissa testikelcancrar. Kan även inträffa vid behandling med B-raf och MEK hämmare vid behandling av malignt melanom med stor tumörbörda. Tumörlyssyndrom uppstår oftast under start av onkologisk behandling, men kan även uppstå spontant vid okontrollerad tumörtillväxt.

22.2

Symtom

  • Njursvikt.
  • Kramper.
  • EKG-förändringar framför allt relaterade till hyperkalemi och hyperfosfatemi.
  • I labb-status noteras förhöjt kreatinin, urat, kalium och fosfat, samt sänkt kalcium och Base Excess (BE).
22.3

Inledande handläggning

  • EKG.
  • Labb: kreatinin, Na, K, Ca, P, BE, urea, urat.
  • Akut korrigering av vätskebalans.
22.4

Översikt fortsatt handläggning

Manifest tumörlyssyndrom behandlas i samråd med onkolog/internmedicinare, och kräver korrigering av vätskebalans, kalium och fosfat. Tillägg av rasburikas (Fasturtec®) med dosering enligt Fass i syfte att bryta ner urat kan övervägas i samråd med onkolog/internmedicinare.

22.5

Länkar