Till sidinnehåll

Perforation av magtarmkanalen

15.1

Bakgrund

Perforation kan uppstå spontant i tumörväxt med nekros i magtarmkanalen, men den kan också orsakas av antitumoral behandling. Perforation kan också uppstå proximalt vid ileus. 

15.2

Symtom

  • Buksmärta.
  • Infektionstecken.
15.3

Inledande handläggning

  • Status: palpationsömhet, eventuellt spänd bukvägg (peritonit) och ofta tyst buk. 
  • Labb: LPK och CRP (perforation ger ofta men inte alltid förhöjda värden). 
  • DT buk akut: Fri gas och/eller vätska eller lokaliserad abscess.
  • Kirurgkonsult tidigt (före eller efter DT).
  • Iv vätska, iv antibiotika samt svält.
15.4

Observandum

Svårt sjuka patienter, exempelvis neutropena, uppvisar inte alltid så uttalat bukstatus, vilket kräver eftertanke vid oklara symtom.

15.5

Översikt fortsatt handläggning

Vårdnivå/åtgärder avgörs av prognos och allmäntillstånd. Vid mindre perforation av tarmtumör med lindrigt status kan ev. konservativ behandling bli aktuell. Annars kirurgi med exempelvis resektion av perforerat tarmsegment, avlastande stomi, dränage (vid operation eller perkutant via radiolog).

15.6

Länkar