Till sidinnehåll

Vena cava superior-syndrom

23.1

Bakgrund

Kompression av vena cava superior ger stas i huvud-halsregion och armar. Lungcancer är den vanligaste orsaken men det förekommer även vid lymfom, mediastinala metastaser och trombos p.g.a. centrala venkatetrar.

23.2

Symtom

  • Svullnad i armar/hals, blåaktig missfärgning.
  • Hosta, sväljsvårigheter, dyspné. 
  • Huvudvärk. 
  • Svullna vener på övre extremiteter, huvud och hals.
23.3

Inledande handläggning

  • Snar DT-thorax med venös kontrast. 
  • Behandling med kortison akut, t.ex. betametason 8 mg.
  • Kontakt med onkolog/hematolog/lungläkare. 
23.4

Översikt fortsatt handläggning

Cytostatika och/eller strålning beroende på orsak och patientens tillstånd. Överväg stentning.

23.5

Länkar