Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator 

Målnivå 

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret 

≥ 95 % 

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum 

≥ 80 % 

Andel med max 2 månader från diagnosdatum till beslut om behandling 

≥ 95 % 

Andel patienter med stadium enligt TNM-B utförd vid mycosis fungoides 

≥ 95 % 

Andel patienter med fullständig stadieutredning utförd vid primärt kutant B-cellslymfom 

≥ 95 %