Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 %

Max 2 månader från diagnosdatum till beslut om behandling

≥ 95 %

Andel patienter med stadium enligt TNM-B utförd vid mycosis fungoides

≥ 95 %

Andel patienter med fullständig stadieutredning utförd vid primärt kutant B‑cellslymfom

≥ 95 %

Nästa kapitel
23 Referenser