Till sidinnehåll

Bilaga 3 – Provtagningsschema

Acitretin och Isotretinoin

Prover 

Start 

Vecka 4  

Vecka 12  

Sedan var 6:e månad 

Hb, LPK, TPK 

x 

x 

x 

x 

ALAT, ALP 

x 

x 

x 

x 

Kreatinin 

x 

 

 

 

Triglycerider, kolesterol 

x 

x 

x 

x 

Glukos eller HbA1c 

x 

x 

x 

x 

Graviditetstest (vid behandling av kvinnor i fertil ålder) 

x 

x 

x 

x 

Alitretinoin

Prover 

Start 

Vecka 4  

Vecka 12  

Sedan var 6:e månad 

Hb, LPK, TPK 

x 

x 

x 

x 

ALAT, ALP 

x 

x 

x 

x 

Kreatinin 

x 

x 

x 

x 

Triglycerider, kolesterol 

x 

x 

x 

x 

Glukos eller HbA1c 

x 

x 

x 

x 

TSH, fritt T4 

x 

x 

x 

x 

Graviditetstest (vid behandling av kvinnor i fertil ålder) 

x 

x 

x 

x 

Bexaroten

Prover 

Start 

v. 1 

v. 2 

v. 3 

v. 4 

Sedan varje månad 

Hb, LPK, TPK  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

ALAT, ASAT, ALP, bilirubin 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Triglycerider, kolesterol  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

TSH, fritt T4 

x 

 

x 

 

x 

x 

Kreatinin 

x 

 

 

 

x 

x 

Graviditetstest (vid behandling av kvinnor i fertil ålder) 

x 

 

 

 

(x) 

(x) 

Metotrexat

Prover 

Start 

v. 1 

v. 3 

v. 5 

v. 7 

Sedan var 3:e till 6:e månad 

Hb, LPK, TPK, diff 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

ALAT 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Kreatinin 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

HIV, hepatit B och C 

x 

 

 

 

 

 

Graviditetstest (vid behandling av kvinnor i fertil ålder) 

x 

 

 

 

 

 

Interferon

Prover 

Start 

Vecka 2 

Vecka 4 

Sedan varje månad 

Hb, LPK, TPK 

x 

x 

x 

x 

ALAT, ASAT, ALP, bilirubin 

x 

 

x 

x 

Kreatinin 

x 

 

x 

x 

TSH, fritt T4 

x 

 

x 

x 

HIV, hepatit B och C 

x