Till sidinnehåll

Sammanfattning

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. 65–75 % av hudlymfomen är T-cellslymfom och 20–25 % är B-cellslymfom.

Kutana T-cellslymfom utgörs huvudsakligen av mycosis fungoides, Sézarys syndrom och CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar. Kutana B-cellslymfom indelas i primärt kutant follikelcenterlymfom, primärt kutant marginalzonslymfom och primärt kutant diffust storcelligt Bcellslymfom, leg-type. Det finns även ovanligare former av hudlymfom.

Olika hudlymfom skiljer sig vad gäller symtom, mikroskopisk bild, utredning, behandling och prognos. Merparten har dock ett stillsamt förlopp där det är viktigt att ge patienten en god livskvalitet och minimera biverkningar av behandlingen.

Hudlymfom handläggs i samarbete mellan dermatolog, onkolog/hematolog och huvudansvaret för patienten över tid kan variera beroende på sjukdomens stadium och behandling.