Till sidinnehåll

Bilaga 4 – Anmälningsrutiner för nMDK hudlymfom

När

nMDK hålls en gång per månad, på en fredag klockan 14.00–15.00.

Vilka är med

Dermatologer, onkologer, patologer och remitterande läkare. Specialister från andra verksamheter kallas vid behov, till exempel barnonkolog. Inbjudan går ut till samtliga regioner.

Hur

Remitterande läkare anmäler patienten via mail till koordinator josefin.a.larsson@skane.se senast fredagen innan konferensen. Anmälan ska innehålla information om vem som är ansvarig remittent och från vilken klinik kön, ålder (ej personnummer), diagnos, kort anamnes och frågeställning. Josefin Larsson skickar på måndagen före konferensen ut en lista med anmälda patienter till remitterande läkare och övriga deltagare.

På själva konferensen redogör remitterande läkare kortfattat för sjukhistorien och frågeställning. Det beslut som framkommer på konferensen dokumenteras sedan i journalen av remitterande läkare som även ansvarar för att informera patienten. Remitterande läkare dokumenterar även i journalen vilka kollegor som har medverkat på nMDK och anger respektive specialitet.

Vad skall tas upp

  • Patienter med diagnostiska oklarheter, till exempel patienter med trolig diagnos hudlymfom där diagnosen dock varit svår att bekräfta eller patienter där det är svårt att kartlägga vilken sorts hudlymfom det rör sig om.
  • Patienter med avancerat stadium av hudlymfom där man önskar diskutera val av behandling.

Viktiga information

Videokonferensnummer: 70111208 (70111208@video.skane.se)
Koordinator Josefin Larsson: josefin.a.larsson@skane.se, 046-17 87 23 alternativt Emma Belfrage 046-17 22 60.