Till sidinnehåll

Understödjande vård

15.1

Översikt

Vid understödjande vård behövs en helhetssyn av patienten där särskilda hänsyn tas till engemang av sjukdomen i huden 9596.

15.2

Mjukgörande behandling

Hudbarriärstärkande behandling med mjukgörande kräm rekommenderas alltid.

15.3

Hudinfektioner

Patienter med hudlymfom kan ha en ökad risk för hudinfektioner till följd av en försämrad hudbarriär och ett försämrat immunförsvar.

Påvisad hudinfektion behandlas enligt gängse rutiner.

15.4

Badbehandling

Bad med efterföljande mjukgörande behandling kan vara gynnsamt för att mjuka upp huden, särskilt vid uttalad hyperkeratos, sår eller fjällning. Badbehandlingen kan göras med tillägg av olja, kaliumpermanganat eller klor. Badbehandling kan ske på sjukhus eller i hemmet.

15.5

Fotvård

Vid hyperkeratoser och sprickbildningar i fotsulor har fotvård god effekt och rekommenderas.

15.6

Behandling av klåda

Klåda kan behandlas med mjukgörande kräm, topikala kortikosteroider eller ljusbehandling. Vidare kan man överväga antihistaminer, gabapentin, mirtazapin och aprepitant.

För bedömning av klåda kan olika validerade skalor användas såsom visuell analog skala (VAS), numerisk skala (NRS) och verbal skala (VRS) 97.

15.7

Understödjande behandling vid cytostatikabehandling

Se vårdprogrammet för T-cellslymfom och för aggresiva B-cellslymfom för rekommendationer kring användande av G-CSF och infektionsprofylax.