Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Uppföljning ska anpassas efter den enskilda patienten och den kliniska situationen. Patienter med hudlymfom bör lämpligen handläggas regionalt av multidisciplinära team bestående av dermatolog, onkolog/hematolog och patolog med erfarenhet av hudlymfom. Uppföljningsfrekvens varierar beroende på typ av hudlymfom, sjukdomsstadium, insatt behandling och aktuella besvär. Uppföljningen kan göras från var 6:e–-12:e månader vid indolenta lymfom med stabil sjukdom eller komplett remission, till och var 4:e–-6:e vecka vid aktiv eller progressiv sjukdom 5.

Följande bör göras vid återbesök:

 • anamnes
 • klinisk undersökning med bedömning av aktuellt stadium
 • fotodokumentation
 • utvärdering av effekt och biverkningar
 • bedömning av återfall och progression
 • överväg allmänna blodprov: Hb, LPK, trombocyter, diff, LD, ALAT, kreatinin
 • överväg flödescytometri på perifert blod
 • överväg nya stansbiopsier av hudlesioner
 • överväg behov av bilddiagnostik
 • hudkontroll efter ljusbehandling eftersom långtidsbiverkningar av PUVA kan ge hudcancer
 • fråga om behov av hjälp med lokalbehandling av huden (poliklinisk eller inneliggande)
 • bedöm fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehab-behov och uppdatera rehabiliteringsplanen
Nästa kapitel
20 Underlag för nivåstrukturering