Till sidinnehåll

Uppföljning

Uppföljning ska anpassas efter den enskilda patienten och den kliniska situationen. Patienter med hudlymfom bör lämpligen handläggas regionalt av multidisciplinära team bestående av dermatolog, onkolog/hematolog och patolog med erfarenhet av hudlymfom. Uppföljningsfrekvens varierar beroende på typ av hudlymfom, sjukdomsstadium, insatt behandling och aktuella besvär. Uppföljningen kan göras från var 6:e–-12:e månader vid indolenta lymfom med stabil sjukdom eller komplett remission, till och var 4:e–-6:e vecka vid aktiv eller progressiv sjukdom 5.

Följande bör göras vid återbesök:

 • anamnes
 • klinisk undersökning med bedömning av aktuellt stadium
 • fotodokumentation
 • utvärdering av effekt och biverkningar
 • bedömning av återfall och progression
 • överväg allmänna blodprov: Hb, LPK, trombocyter, diff, LD, ALAT, kreatinin
 • överväg flödescytometri på perifert blod
 • överväg nya stansbiopsier av hudlesioner
 • överväg behov av bilddiagnostik
 • hudkontroll efter ljusbehandling eftersom långtidsbiverkningar av PUVA kan ge hudcancer
 • fråga om behov av hjälp med lokalbehandling av huden (poliklinisk eller inneliggande)
 • bedöm fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehab-behov och uppdatera rehabiliteringsplanen