Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

De övergripande målen för vårdprogrammet är att utveckla och bedriva en god vård av kvinnor med livmoderkroppscancer genom att

  • ge nationellt gemensamma rekommendationer för handläggning av patienter med misstänkt eller diagnostiserad livmoderkroppscancer
  • utgöra underlag för registrering i nationella kvalitetsregister i form av mål och målnivåer
  • ytterligare minska olikheter i utredning, vård och uppföljning mellan olika verksamhetsområden, sjukhus och regioner
  • definiera var omhändertagandet bör ske (nivåstrukturering).

Det nationella vårdprogrammet ska ge vägledning för handläggning och behandling av livmoderkroppscancer baserat på bästa möjliga evidens.

Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av geografiska eller andra förutsättningar. Dessa eventuella skillnader bör vara så få och så små som möjligt. Det är viktigt att handläggning, behandling och uppföljning sker på ett konsekvent och, med hjälp av registrering i det nationella kvalitetsregistret, utvärderingsbart sätt. Den offentliga sjukvården är skyldig att bedriva likvärdig vård, varför regionala anpassningar bör motiveras i de regionala vårdprogrammen eller motsvarande dokument.