Till sidinnehåll

Screening

Screening är aktuellt vid Lynchs syndrom, se kapitel 7 Ärftlighet.

Det finns ingen evidens för generell screening för livmoderkroppscancer 17.